Bibliografia

1.
     Chalupka, S. : Mor ho !, Bratislava 1953
2.
     Mojžiš, J. : Encyklopédia Slovenských spisovateľov –1.zväzok, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava 1984
3.
     Mazák, P.- Gašparík, M.- Petrus, P.- Pišut, M. : Dejiny slovenskej literatúry 2
4.
     Rezník, J. : Po literárnych stopách na Slovensku, Mladé letá 1982