Bibliografia

1.
     Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973.

2.
     Pišút, M.: Samo Chalupka, jeho život a dielo (1812-1952). Martin, Matica Slovenská 1952.

3.
     Obert, V. – Ivanová, M. – Keruľová, M.: Literatúra 1. Bratislava, Litera 1996.

4.
     Žilka, T. – Obert, V. – Ivanová, M.: Teória literatúry. Bratislava, Litera 1997. 
5. Karol Rosenbaum a kol., Encyklopédia slovenských spisovateľov, Obzor –
         Bratislava, 1984.