Samo Chalupka-Tvorba

Tento autor písal len prózu. Zo začiatku jeho umeleckého života písal lyriku ale neskôr prešiel na epické ľudové a národné diela. Vo všetkých svojich básňach využíva statočných hrdinov, ktorý bojujú za slobodu, proti útlaku, nespravoslivosti a preto trpia alebo musia zomrieť.
V básňach Má vlast,Večer pod Tatrou a Túžba po vlasti sa autor vyznáva s lásky k Tatrám, ľudu a prírode.
Neskôr napísal báseň Kozák , ktorá bola prvou básňou písanou po slovensky.V tejto básni je vyobrazení bojovník ktorý bojuje a zomiera za slobodu svojej krajiny. Na podnet svojich vrstovníkov sa začal venovať dejinám svojho národa a výsledkom bola zbierka básní Spevy. Základnou myšlienkou týchto básní je výzva do boja proti národnému a sociálnemu útlaku.
Jeho neskoršiu tvorbu môžeme rozdeliť na tri okruhy a to básne s jánošíkovskou tématikou, protitureckou tématikou a básne o minulosti Slovákov
Medzi básne s jánošíkovskou témetikou patria básne ako Junák, Kráľohoľská a Likavský väzeň. V týchto básňach autor ospevuje bojové vlastnosti ľudu ale aj jednotlivcov ktorý bojujú za pravdu.

                        
Likavský väzeň – Je báseň o Jánošíkovi ktorý je uväznený na Likavskom zámku. Jánošík tu uvažuje nad útekom z vezenia o svojom osude a tiež verí že se vráti k svojej družine. Uvažuje aj o mieri a slobode vo svojom rodisku.

       
Junák
                Je báseň o Jánošíkovi a jeho družine, ktorí bojujú proti trom stoliciam. Aj keď junáci v tomto boji hynú autor verí v znovu obnovenie odboja a taktiež v lepšiu budúcnosť.

                           
Kráľohoľská
    V tejto básni autor zachytáva Jánošíkovu družinu ktorá je      symbolom boja za národnú slobodu. V tejto básni autor vyslovil narážku ktorá charakterizovala vtedajšie postavenie ľudu. Koniec básne sa dá považovať za výzvu, aby ľudia povstali proti krivde

            
Druhým významným okruhom sú básne s protitureckou tématikou. Do tohto okruhu patria básne ako napríklad Boj pri Jelšave, Turčin Poničan a Branko.
Turčin Poničan – Je báseň o poturčenom junákovi, ktorý na Slovensku stretáva svoju matku a chce si ju odviezť do Turecka. Ona však odmieta pretože rodná zem je jej milšia. Prejavuje sa tu silný patriotizmus.
Branko –
             Je báseň, ktorá súvisí s tureckými vpádmi. Je to povesť o hrdinovi ktorý sa stáva symbolom obrancu práv a slobody ľudu. Na konci básne je zahnaný do pasce kde zomiera.
 Boj pri Jelšave – Táto báseň je akýmsi pripomenutím výťazných bojov Slovákov nad Turkami. Slovákov zobrazujr ako kolektívum ktoré drži v spolupatričnosti.
Mor ho! –
            
Je jeho vrcholním dielom. Prvý krát bolo vydané v časopise Sokol v roku 1864. Morho sa stalo pozdravom partizánov a taktiež úrivokom z Morho začínal vysielať Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici.