Samo Chalupka

                                     Samo Chalupka
27,2, 1812 Horna Lehota
19,5, 1883 Horna Lehota

Þ
    Mladsi Brat Jana Chalupku

Þ
    ako 9 rocny — Gymnazium v Gemery—Madarcina

Þ
    1842—lyceum Kezmarok—Nemcina

Þ
    1824—Roznava—prejavila sa laska k literature a rod. jazyku

Þ
    1827—Bratislava lyceum—filozofia, teologia

Þ
    podielal sa na zivote studentskej spolocnosti-Spolocnost pro dalsi vzdelavani se v jazice ceskem

Þ
    -knihovnik a neskor podpredceda

Þ
    zaujimal sa o dejiny a osud narodov

Þ
    1830— povstanie v polsku slachta verzus car—zapojil sa

Þ
    Boj v holici –ranenie nikdy nezahojene

Þ
    1833—ev.teolog fakulta vo viedny

Þ
    1840 —zomrel otec –odisiel na jeho miesto do Hornej lehoty

Þ
    1843—prelozil dielo Heinrich zskakkeho brandweinpesta—Palenka otrava

Þ
    1868—Najprepracovanejsie dielo slovenskej lit.—-Spevy—poznacene outorovim postojom k jazyku

Þ
    uputala ho janosikovska temetika, protiturecke boje a minulost slovakov

Þ
    jan temetyka—likavsky väzen—uvezneny janosik –uvazuje o slobode o osude namet na ruinach hradu likav

Þ
    kraloholska-odkaz rovesnikom aby povstali proti krivde

Þ
    branko

Þ
    turcin ponican

Þ
    boj pri jelsave

Þ
    morho – sokol 1864—po zalozeny matice slovenskej v roku 1863

Þ
    morho pozdrav partizanov

Þ
    urivok z morho –zaciatok –slobodny slovensky vzsielac v bb

Þ
    bol pokracovatelom jan holleho