Vlastný názor

Môj názor na túto báseň je veľmi jednoduchý. Podľa mňa sa Samo Chalupka touto básňou má prečo chváliť, pretože to nie je len lyricko- epické dielo, ale aj súhra medzi autorovým vlasteneckým cítením a zobrazením nebojácnosti Slovanského národa. Toto dielo ma naozaj nadchlo, aj keď nie som nejaký veľký čitateľ.

    No musím sa priznať, že keď som ho čítal po prvý krát nič mi nepovedalo, no keď som si prechádzal očami cez verše znovu a znovu zisťoval som dôležitosť a krásu tohto diela. Po niekoľkých razoch čítania, som začínal aj artikulovať a veľmi ma to bavilo. Zistil som , že v tomto diele sa dá pomerne ľahko vniknúť do deja a nechať sa uniesť myšlienkami autora do života starých Slovanov a ich súčasníkov.

    Myslím si, že Samo Chalupka dokázal aj na tomto diele, že je ozajstný majster. Keď som sa hlbšie ponoril do deja a začal čítať uvedomele, zistil som , že opisuje aj problémy týkajúce sa súčasnosti.
Či už je to problém bohatých a chudobných, problém panovačnosti, alebo veľmi aktuálny problém nespravodlivosti.

    Podľa môjho názoru, toto dielo bolo, je a bude pomocníkom v ťažkých situáciách slovenského národa navždy. Tu ukázal básnik jasnú cestu pre slovenský národ. Je to cesta, ktorá nemá chýb a pomôže nám v ich boji za slobodu.