Vlastný názor

          Bol som veľmi rád keď som pri prideľovaní diel dostal práve Mor ho!.Pamätal som si ho totiž už zo základnej školy. Kedže nemám veľký vzťah k poézii, preto bolo pre mňa dosť obtiažne spracovať toto dielo. Napriek tomu sa mi však dielo veľmi páčilo.

          Po prvom prečítaní som však nepochopil všetko čo chcel autor povedať a preto som ho musel čítať znovu. Myslím si že dielo je veľmi vlastenecky založené a malo by byť príkladom mnohým ľuďom v dnešnej dobe. Najviac sa mi páčila časť: „A ty, mor ho! – hoj, mor ho! detvo môjho rodu,

                                                               kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;


                                                                  a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:

                                                                            mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.“8
Myslím si že autor do diela s citom vyberal slová, ktoré použil a preto bola táto báseň príjrmným čítaním. Ocenil som tiež dľžku diela pretože dielo nieje náročné na dľžku. Pretože je dielo také krátke nemal som problémi s čítaním. Toto dielo môžem odporučiť všetkým ktorý, si chcúspriemniť pár zimných večerý čítaným.