Zoznam citovanej literatúry

1.
     Rezník, J.: Po literárnych stopách na Slovensku ; str.262
2.
     Mazák, P. – Gašparik, M. – Petrus, P. – Pišut, M. : Dejiny slovenskej literatúry 2 ; str. 122
3.
     Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 36
4.
     Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 36
5.
     Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 37
6.
     Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 38
7.
     Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 39
8.
     Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 42
9.
     Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 35
10.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 36
11.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 36
12.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 36
13.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 36
14.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 37
15.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 37
16.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 38
17.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 39
18.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 40
19.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 40
20.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 36
21.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 38
22.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 38
23.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 38
24.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 38
25.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 35
26.
                  Chalupka, S. : Mor ho ! ; str. 36