Zoznam citovanej literatúry

1.
     Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 366.

2.
     Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 10.

3.
     Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

4.
     Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

5.
     Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

6.
     Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

7.
     Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

8.
     Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 14.

9.
     Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

10.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 10.

11.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 10.

12.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

13.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

14.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

15.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

16.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

17.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

18.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

19.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

20.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 13.

21.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

22.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

23.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

24.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 10.

25.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 14.

26.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

27.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

28.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 14.

29.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 13.

30.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

31.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 14.

32.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.

33.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 10.

34.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 13.

35.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 13.

36.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 12.

37.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 10.

38.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 13.

39.Chalupka, S.: Básnické dielo. Bratislava, Tatran 1973, str. 11.